Διεθνείς Συνεργασίες

Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & Ελληνικού Τμήματος UIA

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ UIA

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) και το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ανάγκη εξωτερίκευσης της αρχιτεκτονικής στην κοινωνία, με την παρούσα κοινή Δήλωση Συνεργασίας τους αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε κοινό πλαίσιο δράσεων και στην οργάνωση σχετικών προγραμμάτων που εντάσσονται στις Κατευθυντήριες Αρχές, στην Αποστολή και στο Όραμα του UIA Architecture & Children Working Program.

Το UIA Architecture & Children Working Program έχει ως βασικό στόχο την εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας σε θέματα που αφορούν στο δομημένο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και την βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε αυτά, στο μέλλον, να αποτελέσουν, εν δυνάμει, τους υπεύθυνους, συνειδητοποιημένους και ενεργούς πολίτες του αύριο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 

Για το Ελληνικό Τμήμα της UIA
Η Πρόεδρος
Φανή Βαβύλη

 


ΜΝΗΜΟΝΙΟ

pdf
223 KB