Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χημική Βιομηχανία : Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Θετικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη από τον προσεχή Οκτώβριο, του νέου διεπιστημονικού – διαθεματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη σύμπραξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ),  με το οποίο το Τμήμα Χημείας – ΔιΠαΕ έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας, σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας» – (MSc in Quality, Safety, Security, Health and Environmental Management).

Στόχος του είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική, διαχειριστική και τεχνική κατάρτιση στελεχών που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα υπευθύνου Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (QSSHE), μία ιδιαίτερα διαδεδομένη και απαιτητική θέση που αφορά όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς.

Επισυνάπτονται :

Α) Σύντομο ενημερωτικό υλικό για το ΠΜΣ

Β) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-2023

Γ) Η αίτηση για συμμετοχή στο εν θέματι ΠΜΣ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

pdf
207 KB
Ενημερωτικό υλικό

pdf
149 KB
Αίτηση συμμετοχής

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
196 KB