Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2019 – 2021

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο Αρχιτεκτονική Τοπίου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 – 2021.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική προκήρυξη.