Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου», με κατευθύνσεις α) Σχεδιαμός-χώρος-πολιτισμός και β) Πολεοδομία και Χωροταξία. Προθεσμία: 25.05.2012

emp2ΜΑΪΟΣ 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου», με κατευθύνσεις α) Σχεδιαμός-χώρος-πολιτισμός και β) Πολεοδομία και Χωροταξία. Προθεσμία: 25.05.2012

 

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο:
«Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου»,

με δύο (2) Κατευθύνσεις:

Α) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Β) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Περισσότερα