Ενημέρωση

Κοινή επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠEA, ΣΕΠΟΧ, ΣΕΣ για την Παράταση της Διαβούλευσης στο Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Παράταση Διαβούλευσης στο Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

 

Συνημμένα θα βρείτε την κοινή επιστολή προς τον Υπουργό του ΥΠΕΝ, των Συλλόγων:

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

για την Παράταση της Διαβούλευσης στο Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».