Αρχιτεκτονική

Kοινωνικές κατοικίες στο Saint-Nazaire | “αρχιτέκτονες”

αρχιτέκτονες Lacaton & Vassal

Το συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών στο Saint-Nazaire της Γαλλίας, συνολικής έκτασης περίπου 6.000 τ.μ., σχεδιάστηκε από τους Lacaton & Vassal κατόπιν ανάθεσης από την τοπική δημόσια εταιρεία για το οικιστικό περιβάλλον.1

Το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο είναι γνωστό για τις μελέτες του στο χώρο της κοινωνικής κατοικίας στην Γαλλία, οι οποίες συχνά αφορούν ανακατασκευές και προσθήκες σε ήδη υπάρχοντα κτήρια, πρακτική που οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες προκρίνουν ως οικονομικά και περιβαντολλογικά συμφέρουσα.2 Για αυτούς ο σχεδιασμός ξεκινά από τη μικρή κλίμακα, τις ποικίλες ανάγκες και την άνεση της σύγχρονης οικογένειας που οι τυπικές προδιαγραφές αδυνατούν να ορίσουν. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης το χαμηλό κόστος και η κλιματολογική επάρκεια των έργων. Με άλλα λόγια, ξεπερνώντας την εμμονή με την αρχιτεκτονική σύλληψη, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγοντας να ερμηνεύσουν την αρχιτεκτονική με τεχνοκρατικούς όρους, οι Lacaton & Vassal ενδιαφέρονται για έναν ολιστικό σχεδιασμό που διαμορφώνει προϋποθέσεις για βέλτιστη ποιότητα διαβίωσης.

Στο συγκεκριμένο έργο έχουν οργανώσει τα διαμερίσματα σε τρεις επιμήκεις όγκους ύψους τριών ορόφων με βέλτιστο προσανατολισμό, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνονται τόσο οι προσβάσεις όσο και η θέα στο γειτονικό άλσος και τις αθλητικές εγκαταστάσεις από τα ίδια αλλά και τα γειτονικά κτήρια.

Χρησιμοποιώντας χαμηλού κόστους τυποποιημένα υλικά, κατάφεραν να δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες όψεις και ευχάριστους, ευμετάβλητους χώρους. Η πεποίθησή τους ότι κάθε σπίτι πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο οδήγησε κι εδώ στη δημιουργία κήπων στο ισόγειο και ιδιότυπων ημιυπαίθριων χώρων στους ορόφους, οι οποίοι, εφοδιασμένοι με κινητά πετάσματα από πολυκαρβονικά φύλλα, επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή της κατοικίας στις καιρικές συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει με το συνδυασμό μεγάλων ανοιγμάτων, σχεδόν σε όλο το μήκος των όψεων, με θερμομονωτικές ανακλαστικές κουρτίνες.

Η ευαισθησία με την οποία οι Lacaton & Vassal αντιμετωπίζουν την καθημερινή ζωή απεικονίζεται στις πολυάριθμες φωτογραφίες από εσωτερικούς χώρους των έργων τους, στην πλειοψηφία τους κατοικημένους από αληθινούς ανθρώπους.

Σημειώσεις

1. http://www.lacatonvassal.com

2.http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/ResearchAndDevelopment/Symposium/2009/

AnneLacaton.pdf, 15-9-2013.

pe05_Lacaton & Vassal1

pe05_Lacaton & Vassal3 new

pe05_lacaton plan2

pe05_lacaton axonometric


Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Περιοδική έκδοση “αρχιτέκτονες”, τεύχος 05, Σεπτέμβριος 2013