Επαγγελματικά Θέματα

Κοινή παρέμβαση αρχιτεκτόνων για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Προς:

Την Επιτροπή Επιστημονικού Έργου του ΤΕΕ

Νίκης 4, 10248 Αθήνα

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο και Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

 

 

Θέμα: Κοινή Παρέμβαση Αρχιτεκτόνων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες

Κατά την πολύμηνη διαδικασία επεξεργασίας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη Νομοθετική Κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των ειδικοτήτων Μηχανικών, η ειδικότητα των ΑΜ τοποθετήθηκε, με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, που θα επικαιροποιούσαν και θα αναβάθμιζαν το υφιστάμενο πλαίσιο.

Με επιστολές της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΕΕΑΜ) του ΤΕΕ καθώς και των Προέδρων και των Κοσμητόρων Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων των Ελληνικών ΑΕΙ στις 12/3, στις 17/4 και στις 25/4/2016, αναφέρθηκαν συγκεκριμένοι λόγοι που τελικά τους οδήγησαν να αποχωρήσουν από το διάλογο. Οι λόγοι αυτοί αφορούσαν και την ουσία και τη διαδικασία της εξέλιξης της συζήτησης. Πρόσθετοι λόγοι, που αναφέρονται στην απόρριψη των μνημονιακών απαιτήσεων, οδήγησαν τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), να απέχει εξαρχής (αποφάσεις ΔΣ και Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) από την διαδικασία που κίνησε το ΤΕΕ, στο πλαίσιο της από 15.10.2014 απόφασής του (8ο συνημμένο στο παρόν), με την οποία κάλεσε τους εκπροσώπους των μηχανικών να συνεργήσουν στην εφαρμογή των πάγιων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το «άνοιγμα» των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων των μηχανικών, με στόχο τον κατακερματισμό και την υποβάθμισή τους, σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Ενώ ο διάλογος των ειδικοτήτων, που προκάλεσε η ψήφιση του νόμου 4254/14, θα έπρεπε να στοχεύει στην υποβολή προτάσεων από το ΤΕΕ προς την Κυβέρνηση, σχετικών, μεταξύ άλλων, με ρυθμίσεις στην άσκηση του επαγγέλματος του διπλωματούχου Μηχανικού για την «αιτιολόγηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων αποκλειστικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών», η μέχρι σήμερα διαχείριση του όλου θέματος από τον υπεύθυνο επαγγελματικό φορέα των Μηχανικών συμβάλλει έτσι στην απορρύθμιση του επαγγέλματος. Επαναλαμβάνουμε εδώ τη βασική μας θέση ότι τα τεχνικά έργα είναι προϊόντα συνεργασίας μεταξύ πολλών ειδικοτήτων μηχανικών ανάλογα με τις οικείες και προσήκουσες γνώσεις κάθε ειδικότητας και μόνον αυτές. Γνώσεις που αποκτούνται από το οικείο και προσήκον Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοίχως. Συνεπώς, το κάθε ειδικό επαγγελματικό αντικείμενο οφείλει να ασκείται αποκλειστικά από την αντίστοιχη ειδικότητα. Η αντίστοιχη προς τις γνώσεις κατανομή επαγγελματικών αρμοδιοτήτων/δικαιωμάτων είναι προς το συμφέρον τόσο της κοινωνίας, όσο και των ίδιων των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.

Η πιο πάνω συγκεκριμένη προσέγγιση του ΤΕΕ, όπως αυτή περιγράφεται και στις σχετικές επιστολές εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ καθώς και των Προέδρων και των Κοσμητόρων Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων των Ελληνικών ΑΕΙ (στην οποία προσέγγιση το ΤΕΕ επιμένει, ακόμα και μετά την αποχώρηση των προηγουμένων) και το αποτέλεσμά της (το σχέδιο ΠΔ v.5 που υποβλήθηκε προς έγκριση στη ΔΕ του ΤΕΕ, που έχει ήδη, από 22.6.2016, εγκρίνει τα δυο πρώτα άρθρα του) επιβεβαιώνει τους φόβους μας και δικαιώνει τις ενστάσεις μας θέτοντας σε κίνδυνο τη νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων όλων των ειδικοτήτων αλλά και την ίδια την υπόσταση των Σχολών μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ και της Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημιακής Κοινότητας, συντάκτες των πιο πάνω επιστολών, αποχωρήσαμε από το διάλογο όταν αντιληφθήκαμε ότι, παρά την τεκμηρίωση των απόψεών μας, αυτές δε λαμβάνονταν υπόψη, καθώς επίσης ότι δεν υπήρξε έγνοια σοβαρού αντιλόγου.

Οι ίδιοι, σας υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι έχουμε αποσύρει τις επιμέρους προτάσεις που με καλή προαίρεση συντάξαμε είτε υιοθετήσαμε, προσπαθώντας να γίνουμε κατανοητοί και να επιτύχουμε ένα κλίμα συναίνεσης και ειλικρινούς επιστημονικού διαλόγου.

Επισημαίνουμε τέλος, ότι οι συντάκτες των πιο πάνω επιστολών έχουμε διατυπώσει παρατηρήσεις και για το γενικό μέρος του σχεδίου ΠΔ, πολλές από τις οποίες δεν υιοθετήθηκαν χωρίς αιτιολόγηση της απόρριψής τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπογράφουσες τονίζουμε ότι δε συναινούμε να περιλάβετε σε καμία ειδικότητα την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής, ούτε βέβαια τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων στο σχέδιο Π.Δ. που θα συζητήσετε, όσο αυτό διατηρεί τη συγκεκριμένη δομή και διαπνέεται από αρχές που απαξιώνουν τις σπουδές, υποβαθμίζουν το επάγγελμα και ουσιαστικά αγνοούν τη συμβολή των Μηχανικών στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ενδεχόμενη εμμονή σας στην αντίθετη κατεύθυνση, θα αποτελέσει άμεση υπονόμευση των ιδρυτικών, καταστατικών αρχών του ΤΕΕ. Τέτοιες είναι η ισοτιμία των ειδικοτήτων των μηχανικών όσο και του αυτοδιοίκητου του επαγγέλματος. Η λήψη αποφάσεων για την αρχιτεκτονική χωρίς τους αρχιτέκτονες, όπως ήδη συμβαίνει με την ψήφιση των δυο πρώτων άρθρων ΠΔ από την ΔΕ του ΤΕΕ, προφανώς θα πλήξει και τις δυο αρχές,, ανεπανόρθωτα.

Σας επισυνάπτουμε (συνημμένα 1 έως 5) τις προηγούμενες τέσσερις επιστολές και το κείμενο αρχών που σας υποβλήθηκε την 29/11/2016 από τις εκπροσώπους της ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ καθώς και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας των Αρχιτεκτόνων – και του οποίου την καταγραφή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των αρχιτεκτόνων έχει υιοθετήσει το σύνολο της Αρχιτεκτονικής Κοινότητας, μετά και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ και της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (συνημμένα 6 και 7). Σας παρακαλούμε να τα συνυποβάλετε σε όποιον φορέα προτίθεστε να καταθέσετε το σχέδιο ΠΔ για τις λοιπές ειδικότητες.

 

Με εκτίμηση

 

Τόνια Κατερίνη

Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

Ελένη Μαΐστρου,

Κοσμήτωρ Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, εκπρόσωπος των 7 Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής

 

Μαρία Φραντζή,

Αρχιτέκτων, Επιμελήτρια της Επιστημονικής Επιτροπής Αρχιτεκτόνων του ΤΕΕ και Α’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

 

Συνημμένα : 8

 

Επισυναπτόμενο 1

Επισυναπτόμενο 2

Επισυναπτόμενο 3

Επισυναπτόμενο 4

Επισυναπτόμενο 5

Επισυναπτόμενο 6

Επισυναπτόμενο 7

Επισυναπτόμενο 8