Ο Σύλλογος

Καθεστωτική αντίληψη ή Ανικανότητα … ? ? ? ? ?

 

Με  την ολοκλήρωση  των εκλογικών  διαδικασιών, καταθέσαμε  ως  παράταξη  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση  για τον τρόπο με τον οποίο θεωρούσαμε  οτι  πρέπει  να δράσει  η νέα  διοίκηση, με συγκεκριμένους  στόχους  και  όραμα για  την Πανελλήνια  Ένωση  Αρχιτεκτόνων.

Οι  διαδικασίες  και οι συσχετισμοί  δεν  μας  έδωσαν  την δυνατότητα  να οδηγήσουμε   τον Σύλλογο σε μία  ουσιαστική, δομική και λειτουργική ανανέωση.

Ένα  χρόνο μετά  τις  εκλογές, έξι  μήνες  μετά  την συγκρότηση  του Προεδρείου και  την ανάληψη  ευθύνης  από  συγκεκριμένες  παρατάξεις, ο Σύλλογος τουλάχιστον σε επίπεδο διοίκησης  παρουσιάζει  εικόνα αποσύνθεσης .

Υπάρχουν συγκεκριμένα  θέματα  που μας απασχολούν καιρό τώρα και οφείλουμε να σας ενημερώσουμε .

Η μέχρι σήμερα  δράση του Δ.Σ υπό την καθοδήγηση των παρατάξεων που έχουν αναλάβει  την διοίκηση του Συλλόγου  χαρακτηρίζεται από :

  • Πρωτοφανή καθυστέρηση στην έναρξη επεξεργασίας  των προγραμματικών δράσεων της  θητείας .
  • Ανοργάνωτες συζητήσεις και συγκυριακές πλειοψηφίες σε ένα Δ.Σ  το οποίο συνεδριάζει τις περισσότερες  φορές  με οριακή απαρτία .
  • Εισηγητικές προτάσεις του Συντονιστικού οργάνου  με μειωμένη   απαρτία  που μετατρέπονται  σε  αποφάσεις  Δ.Σ.
  • Ελλειπής ενημέρωση και προετοιμασία , σε τρέχοντα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης .
  • Αποφάσεις σε  φλέγοντα  θέματα  με συγκυριακές  πλειοψηφίες , και συμμετοχή μελών χωρίς δικαίωμα  ψήφου .
  • Δημοσιοποίηση αποφάσεων για κεντρικά θεσμικά θέματα , παραβλέποντας το ανώτατο όργανο , την  «Αντιπροσωπεία» .

Όλα τα παραπάνω  σηματοδοτούν ένα νωθρό κλίμα στη νέα θητεία του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

μια  απαξίωση  στις συνεδριάσεις του Δ.Σ , και παντελή έλλειψη ολοκληρωμένου πολιτικού προσανατολισμού  για τον κλάδο .

Ως εκ τούτου το συμπέρασμα  που βγαίνει  είναι οτι η σημερινή διοίκηση του Συλλόγου είτε χαρακτηρίζεται από μια καθεστωτική αντίληψη αντιμετώπισης των πραγμάτων , είτε είναι πραγματικά ανίκανη να ανταπεξέλθει στον ρόλο που της ανατέθηκε .

  

Αναρωτιόμαστε και προβληματιζόμαστε  για την πορεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ .