Ενημέρωση

Κατασκευή υψηλών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης των Αθηνών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων

Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Τηλ.: 6932760660

Email: [email protected]

                                                                                                                   Αθήνα 21/02/2019

Αξιότιμοι κ. κ.

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα και τον θόρυβο του έχει δημιουργηθεί γύρω από την κατασκευή υψηλών κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης των Αθηνών θεωρώ σκόπιμο να επισημάνω ορισμένα βασικά σημεία.

  • Το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) έχει απορρίψει 2 φορές την μελέτη του υπό ανέγερσης πολυώροφου κτιρίου. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι όλοι Αρχιτέκτονες εκπρόσωποι του: Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την Προεδρεία υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
  • Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) που έχει γνωμοδοτήσει θετικά και μάλλον ομόφωνα, απαρτίζεται από Αρχαιολόγους και δεν εκπροσωπείται σε αυτό, όπως σε άλλα σχετικά συμβούλια, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τ.Ε.Ε. 
  • Επίσης σημειώνω πως στην ομάδα εργασίας που συστάθηκε από το ΥΠΕΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Α. Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/15059/81 στις 19/2/19, δεν υπάρχει εκπροσώπηση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τ.Ε.Ε.

Χαρακτηριστικά όπως αναφέρεται στη απόφαση του ΥΠΕΝ:

<< Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η ομάδα εργασίας θα συνεργαστεί άμεσα με εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτοί θα ορισθούν μετά από σχετική αλληλογραφία με τους φορείς αυτούς.>>

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως πέραν του ότι δεν συμμετέχει στην νεοσυσταθείσα επιτροπή ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, δεν θα υπάρξει ούτε και συνεργασία.

Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τον αποκλεισμό της κοινότητας των Αρχιτεκτόνων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, από διαδικασίες τόσο ευαίσθητες και σημαντικές που αφορούν:

  • την Προστασία της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου μας, 
  • την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος,
  • Την υποχρέωση της Προστασίας του Τοπίου που διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημοσίου συμφέροντος από άποψη πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ


Επιστολή

pdf
249 KB