Αρχιτέκτονας

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • Athens

Website Estia Developments

Αναζητούμε έμπειρο αρχιτέκτονα για την ανάληψη έργων ανακαίνισης κατοικιών στην Αθήνα. Θα ενεργείτε ως Υπεύθυνοι Έργου, αρμόδιοι για τις προτάσεις και τον σχεδιασμό, τα BoQs και την πρόοδο των εργασιών. Απαραίτητη η προηγούμενη σχετική εμπειρία, η γνώση προγραμμάτων AUTOCAD, ARCHICAD κλπ., η γνώση αγγλικών.

To apply for this job email your details to hr@estia-developments.com