ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

  • Ζητούν Συνεργάτες
  • Anywhere

Create new ideas

Το αρχιτεκτονικό γραφείο CreateNewIdeas Architects, με έδρα το Μετς,
αναζητά αρχιτέκτονα για συνεργασία με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε
αρχιτεκτονικές μελέτες.

Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία σε εργοτάξιο,
η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d και 3d  και κάτοχος διπλώματος και  μεταφορικού μέσου .

Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: [email protected]

To apply for this job email your details to info@createnewideas.eu