Ενημέρωση

Ημερομηνία δικάσιμου της προσφυγής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ΣτΕ ενάντια στο ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

Η δικάσιμος της προσφυγής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στο ΠΔ 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”, ορίστηκε την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με μείζονα σύνθεση, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο του ΣτΕ.