Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τετάρτη 7.10.2015

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    07 / 10 / 2015    &    ώρα    5.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
  4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
  5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πρακτικά 11ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (07.10.2015)