Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    05 / 04 / 2017    &    ώρα    5.00 μμ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑ.
  4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ.
  5. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η Πρόεδρος
Τόνια Κατερίνη


ΗΔ 05.04.17

pdf
186 KB