Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τετάρτη 23.9.2015

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    23 / 09 / 2015    &    ώρα    5.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
  4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πρακτικά 10ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (23.09.2015)