Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Πέμπτη 15.09.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    15 / 09 / 2016    &    ώρα    5.30 μμ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.
  4. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
  5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ.
  6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 35ης Συνεδρίασης, 15.9.2016