Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 12.01.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ    12 / 01 / 2016    &    ώρα    5.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2016.
    ΗΜΕΡΙΔΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
  4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 19ης Συνεδρίασης, 12.01.2016