Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη έκτακτης συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 8.12.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ    08 / 12 / 2015    &    ώρα    5.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
  2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 15ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (08.12.2015)