Δράσεις

Η δεύτερη συνάντηση των αρχιτεκτονικών ομάδων που συμμετέχουν στην Biennale της Βενετίας

Το Σάββατο 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου του ΣΑΔΑΣ η δεύτερη συνάντηση των αρχιτεκτονικών ομάδων που λαμβάνουν μέρος στην ελληνική συμμετοχή της Biennale της Βενετίας:

Φωτογραφίες: Λεωνίδας Καλπαξίδης