Ενημέρωση

Φοιτητικός Aρχιτεκτονικός Διαγωνισμός: “Σχεδιασμός σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού εξωτερικού χώρου για παιδική χαρά”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού τμήματος της UIA (International Union of Architects), του ΤΕΕ-ΤΚΜ, του Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ) και της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Νέα Σάντα, Κιλκίς), προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με θεματολογία:

Σχεδιασμός σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού εξωτερικού χώρου για παιδική χαρά

Συμμετέχοντες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Διπλωματούχοι σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες.

β. Φοιτητές σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες.

Στις ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν (ως άμεσοι συμμετέχοντες είτε ως σύμβουλοι) φοιτητές ή διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανολόγοι, μηχανικοί αυτοματισμού, κτλ).

Υποβολή προτάσεων- διευκρινήσεις

Έναρξη διαγωνισμού: 10/05/18, προθεσμία υποβολής: 10/07/18

Οι συμμετέχοντες καλούνται το αργότερο έως την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 να καταθέσουν την πρότασή τους σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στο email: [email protected]. Στο ίδιο email θα απαντώνται τυχόν ερωτήματα και θα δίδονται διευκρινιστικές απαντήσεις αναφορικά με το Διαγωνισμό, έως και 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού.

 

Συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση του διαγωνισμού.