Ενημέρωση

Ευχαριστήρια επιστολή από το Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών, Τοπίου και Συντηρητών της Ιταλίας / CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC) στην από 16/03/2020 επιστολή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Ευχαριστήρια επιστολή από το Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών, Τοπίου και Συντηρητών της Ιταλίας / CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC) στην από 16/03/2020 επιστολή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
93 KB