Ενημέρωση

Ερωτήσεις Διαγωνιζόμενων περί Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» και Απαντήσεις αρμόδιας Υπηρεσίας Διοργανώτριας Αρχής

Συνημμένα θα βρείτε το με αριθ. πρωτ. 15649/11-09-2023 έγγραφό του Δήμου Αλμωπίας αναφορικά με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στα πλαίσια του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» από υποψήφιους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αναλυτική διακήρυξή του.