Ενημέρωση

Eπόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ., με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε 11/09/18.

Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα, με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε 11/09/18:

  1. Θεσμικό πλαίσιο δόμησης στην Ύδρα.
  2. Εκπροσώπηση στην Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΝ.
  3. Ενημέρωση σχετικά με συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας.