Ενημέρωση

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ., με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε 18/09/18.

Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα, με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε 18/09/18:

  1. Θεσμικό πλαίσιο δόμησης στην Ύδρα.
  2. Ενημέρωση σχετικά με την Επιθεώρηση Εργασίας.