Ενημέρωση

Eπόμενη συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

H επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6:30 μ.μ.
Θα συζητηθούν επίσης τα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση.
  2. Προγραμματισμός 1ης συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής 12ου ΠΑΣ.
  3. Οικονομικά Συλλόγου. Προτάσεις για άμεση εξασφάλιση πόρων.
  4. Ενημέρωση από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
  5. Προγραμματισμός συνάντησης στο ΥΠΕΝ (κο Γκανασούλη) για θέματα ΝΟΚ και Κτιριοδομικού Κανονισμού.
  6. Ορισμός εκπροσώπου στην επιστημονική επιτροπή επιλογής του Επιμελητή της Εθνικής συμμετοχής στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2020.
  7. Ψήφισμα για τα αρχαία στο Μετρό στη Θεσσαλονίκη.
  8. Πρόταση για οργάνωση έκθεσης σχετικά με την Αφρικανική Αρχιτεκτονική.
  9. Τρέχοντα θέματα.

 

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης