Δομή

Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας περιόδου 2011-2014

Μόνιμες Επιτροπές περιόδου 2011-2014

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011 – 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΑΠΟ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,Γ. ΠΑΝΟΥ
2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ,Γ. ΠΑΝΟΥ
Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
2.
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μ. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Δ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ” Δ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
1.
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  (ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κ. ΒΟΥΡΕΚΑΣΓ. ΠΑΝΟΥ,

Μ. ΤΖΑΡΑΣ,

 

3.
 • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
 • ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ν. ΚΟΥΡΕΤΑΣ,Μ. ΤΖΑΡΑΣ
4.
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΒΟΥΡΕΚΑΣ,Ν. ΚΟΥΡΕΤΑΣ,

Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ,

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ,

Μ. ΦΡΑΝΤΖΗ

5.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ,Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ
Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ACE Δ. ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ,Β. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ,

Ο. ΠΑΠΠΑ,

Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / UMAR
3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / EFAP
4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ENACA
Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ,

Ο. ΠΑΠΠΑ,

Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

2.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ,Μ. ΦΡΑΝΤΖΗ
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ