Διεθνείς Συνεργασίες

Επιστολή υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων (ACE/CAE) στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σχετικά με την προσφυγή του Συλλόγου στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018

Δείτε συνημμένα την επιστολή υποστήριξης που έστειλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE/CAE) στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, σχετικά με την προσφυγή του Συλλόγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του ΠΔ 99/2018 ΦΕΚ 187Α/2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».