Ενημέρωση

Επιστολή υποστήριξης του Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών, Τοπίου και Συντηρητών της Ιταλίας / CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC)  στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σχετικά με την προσφυγή του Συλλόγου στο ΣτΕ κατά του ΠΔ 99/2018

Δείτε συνημμένα την επιστολή υποστήριξης που έστειλε το Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, Χωροτακτών, Τοπίου και Συντηρητών της Ιταλίας / CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC) στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, σχετικά με την προσφυγή του Συλλόγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του ΠΔ 99/2018 ΦΕΚ 187Α/2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».