Ενημέρωση

Επιστολή συνάντησης προς τους Βουλευτές Δωδεκανήσου έστειλε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Πανελλαδική συστράτευση των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων όλης της χώρας έχει προκαλέσει η πρόσφατη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα». Με πρόσφατη ανακοίνωση της, η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τονίζει την απόφασή της να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την άμεση αναστολή και τροποποίηση του επίμαχου ΠΔ.

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου -κατόπιν του τελευταίου του αιχμηρού Δελτίου Τύπου- συντάσσεται στο πλευρό της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και οργανώνει συστηματικά την δική του στρατηγική επί του θέματος. Καταρχήν, απέστειλε επιστολή συνάντησης προς όλους τους Βουλευτές της Δωδεκανήσου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή:

«Αξιότιμοι Βουλευτές,

Με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε στην επόμενη Συνεδρίαση του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 18:15 προκειμένου να ζητήσουμε τη συνεργασία σας και την συμβολή σας αναφορικά με την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων  που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

Συνοπτικά, η θεματολογία της συνάντησής μας θα είναι:

 1. Επαγγελματικά Δικαιώματα Αρχιτεκτόνων – Αναστολή του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
 2. Ευρύτερα προβλήματα του κλάδου: Ασφαλιστικό, Υποστελέχωση υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα, κλπ 

Αναλυτικά:

 1. Επαγγελματικά Δικαιώματα Αρχιτεκτόνων – Αναστολή του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας για τη δρομολογούμενη, μέσω του συγκεκριμένου Π.Δ., προσπάθεια ισοπέδωσης και ευτελισμού των επιστημονικών και επαγγελματικών αντικειμένων των Αρχιτεκτόνων μελών μας και την εκχώρησή τους σε επαγγελματίες άλλων κλάδων.

Με τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, ρυθμίζονται θέματα που άπτονται άμεσα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Αρχιτεκτόνων, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει καμία πρότερη ενημέρωση ή διαβούλευση. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς Αρχιτεκτονικά αντικείμενα (π.χ. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκπόνηση Μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, Εκπόνηση Μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, κλπ.).

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της πλήρους αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας των αρμόδιων Αρχιτεκτόνων επιστημόνων και όχι να ευνοεί, με νομοθετικές ή κανονιστικές πρωτοβουλίες, την οποιοδήποτε, χωρίς φραγμούς και πέρα από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, προσπάθεια «επαγγελματικού επεκτατισμού» των διαφόρων κλάδων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διεκδικεί :

 • Την άμεση απαλοιφή των απαράδεκτων σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 και θέτει την Πολιτεία προ των ευθυνών της για τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή τους.
 • Τον διαχωρισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων: η Αρχιτεκτονική για τους Αρχιτέκτονες, τα Στατικά για τους Πολιτικούς Μηχανικούς, τα Τοπογραφικά για τους Τοπογράφους μηχανικούς, κ.ο.κ. 

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) Thomas Vonier, «κάθε έργο πρέπει να έχει τον αρχιτέκτονά του», σε συνδυασμό με την πρόταση των Προέδρων των Περιοχών Ι και ΙΙ της UIA, με την οποία «δεν επιτρέπεται καμία επικάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς τη διατήρηση της αποκλειστικότητας του ρόλου των Αρχιτεκτόνων, που έχει ως στόχο την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος». 

Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων:

 • Το ΠΔ αγνοεί ή/και παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο (πχ Οδηγία 36/2005),το οποίο αναφέρεται σε ένα πλήθος γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει αποκτήσει ο Μηχανικός προκειμένου να λάβει τον τίτλο του Αρχιτέκτονα.
 • Οι γνώσεις των Αρχιτεκτόνων ελέγχονται με τις Οδηγίες2013/55 (ΠΔ51/ΦΕΚ82Α/17) και 2018/958/ΕΕ και η πρόσβαση στο επάγγελμα είναι περιορισμένη και υπό προϋποθέσεις.
 • Τα μαθήματα σύνθεσης για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό που διδάσκονται οι απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής Σχολής, δεν μπορούν να συγκριθούν με την εισαγωγή των βασικών αρχών Σχεδιασμού που υπάρχουν σε άλλες Σχολές και στοχεύουν στην εξοικείωση με τις βασικές του έννοιες για να διασφαλιστεί η διεπιστημονική συνέργεια.
 • Η Αρχιτεκτονική Δημιουργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και εντάσσεται στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος (Αρ.24§2 του Συντάγματος). Η ύπαρξη υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος αιτιολογεί για τους Αρχιτέκτονες την αποκλειστικότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Επίβλεψης.
 • Η διαφορετική στόχευση και ο προσανατολισμός των ειδικοτήτων Μηχανικού (όπως Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κλπ), μακριά από την αρχιτεκτονική παιδεία, την ένταξη των κατασκευών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδιασμό κ.α. είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη απόσταση αυτών των ειδικοτήτων από το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής.
 • Είναι αθέμιτος ανταγωνισμός η παραβίαση του αρ.5§1 του Συντάγματος, η σύνταξη και η επίβλεψη αρχιτεκτονικών μελετών από Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων πλην των Αρχιτεκτόνων. Προσόντα και επιδιωκόμενος σκοπός (αρ.25 του Συντάγματος) είναι άμεσα συνδεδεμένα και με τη δημόσια προστασία και ασφάλεια.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι απόρροια ακαδημαϊκής γνώσης και δεξιοτήτων, που δίνουν τη δυνατότητα στον Αρχιτέκτονα να ελέγχει συνολικά το έργο. Η αρχιτεκτονική δημιουργία, η αρμονική συνύπαρξη στο περιβάλλον, η αρμονία και η ποιότητα των κατασκευών, προστατεύονται από το Σύνταγμα, είναι δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να αγνοείται προκλητικά και να παραβιάζονται άρθρα του Συντάγματος, Αποφάσεις του ΣτΕ, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών (UIA).
 • Με το ΠΔ 99 αποσυνδέεται πλήρως ο τίτλος σπουδών από το επαγγελματικό δικαίωμα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις λοιπές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΠΔ και τη γενικότερη οικονομική κρίση που πλήττει τον κλάδο των Μηχανικών, έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες, με συνεχείς επανειλημμένες και έντονες διαμαρτυρίες στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ.

 

 1. Ευρύτερα προβλήματα του κλάδου: Ασφαλιστικό, Υποστελέχωση υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα, κλπ

Α. Το εξοντωτικό καθεστώς του εφαρμοζόμενου ασφαλιστικού Νόμου, μαζί με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των Ελευθέρων Επαγγελματιών, επιδεινώνει το ήδη ασφυκτικό κλίμα για τους συναδέλφους και οδηγεί ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος το σύνολο των εναπομεινάντων επαγγελματικά δραστηριοποιούμενων Μηχανικών. Συγχρόνως, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των Μηχανικών που ήδη βρίσκονται σε δυσμενή θέση και δεν μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Β. Κατόπιν των Συνεδριάσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων σε Αστυπάλαια, Κω, Κάλυμνο και Κάρπαθο και των συναντήσεών μας με τους συναδέλφους μας και τους Δημάρχους, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης των αντίστοιχων Υπηρεσιών από Αρχιτέκτονες. Παρακαλούμε για τις δικιές σας ενέργειες.»

 

 

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Ανθούλα Τσιώκα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου