Ενημέρωση

Επιστημονικό/ Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ίδρυμα Μιχ.Κακογιαννης (14 – 30 Σεπτεμβρίου 2017)

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Πράξη: «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Πρόγραμμα: «Αρχαίο Δράμα: διεπιστημονικές και δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις»

1ο έτος, 2017: Αρχαίο Δράμα και Urbanism

 CONTESTED_CITIES Athens 2017

Καλλιτεχνικό και Ερευνητικό Πρόγραμμα 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

14 – 30 Σεπτεμβρίου 2017 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Το Αρχαίο Δράμα και οι Σπουδές Αστικού Χώρου προσφέρουν μια άκρως ενδιαφέρουσα διασταύρωση, συμβάλλοντας συμπληρωματικά στον εντοπισμό και ανάλυση ζητημάτων, αναζωογονώντας επιστημολογικές σκέψεις σχετικά με την αποκάλυψη μιας αμοιβαίας σχέσης. Τέτοιες διασταυρώσεις ενεργοποιούν τον προβληματισμό και εμπνέουν ερευνητές και καλλιτέχνες: το συμβατικό, θρησκευτικό, τελετουργικό, πολιτικό, τραγικό θέατρο του 5ου αιώνα π.Χ. ερευνάται παράλληλα με κρίσιμες ακαδημαϊκές φωνές που επιδιώκουν την σε βάθος ανάλυση της τρέχουσας κοινωνικο-χωρικής δυναμικής που διαμορφώνει τις σύγχρονες πόλεις. Στόχος είναι η ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στις σπουδές αστικού χώρου και του Αρχαίου Δράματος. Οι έννοιες που θα αναπτυχθούν στο Σεμινάριο είναι οι εξής:
– Η αστική ατζέντα και ο τρόπος διακυβέρνησης
– Η πόλη, ο πολίτης, η ιθαγένεια
– Το «ανήκειν» και η αποξένωση
– Εκτοπισμός, εξουσία και συγκρούσεις
– Η κοινότητα και το συλλογικό
– Μυθολογία και παράδοση

Σεμινάριο-Εργαστήρια: 20-26 Σεπτεμβρίου 2017
Παραστάσεις: 28-30 Σεπτεμβρίου 2017
Φόρουμ: 23-24 Σεπτεμβρίου 2017
Έκθεση : 14-30 Σεπτεμβρίου 2017  
Ελεύθερη είσοδος στις δράσεις.

 

Επισυνάπτεται το αναλυτικό Δελτίο Τύπου των εκδηλώσεων.