Ενημέρωση

Επιστημονική διημερίδα με τίτλο: “Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης”, Παρασκευή 30.03.2018 & Σάββατο 31.03.2018, Αμφιθέατρο ΤΕΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Tο Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (http://www.arch.ntua.gr/urbanplan-research-lab),

η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (www.ellet.gr),

και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (www.eedipox.gr)

διοργανώνουν επιστημονική διημερίδα με τίτλο:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων.

Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανενεργοποίηση του με τις διατάξεις του ν. 4495/2017

 

Παρασκευή 30.3.2018: 16:30 – 20.00    &    Σάββατο 31.3.2018: 10:30 – 14.00

Αμφιθέατρο Τ.Ε.Ε.  –  Νίκης 4 , 1ος Όροφος

Ελεύθερη Είσοδος

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : https://metaforasd.wixsite.com/protovouliamsd