Ενημέρωση

Επετειακή Ημερίδα για τα 70 χρόνια της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας (ΕΑΕ) (1946 – 2016) “Μια πορεία από το παρελθόν στο μέλλον”

Επετειακή Ημερίδα για τα 70 χρόνια της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας (ΕΑΕ)

(1946 – 2016)

“Μια πορεία από το παρελθόν στο μέλλον”

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Αίθουσα Διαλέξεων ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) 1ος όροφος

10:30 – 19:30

 

Η Ημερίδα αποτελεί την πρώτη εκδήλωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την τελευταία εκλογική διαδικασία της ΕΑΕ.

Ο κεντρικός στόχος της είναι κατ’ αρχήν να προσεγγίσει και αναδείξει τις δράσεις και τα κεκτημένα που προέκυψαν από την μακρόχρονη δραστηριότητα και παρουσία της ΕΑΕ στο Αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι του τόπου μας, αναφερόμενη συνοπτικά μεν αλλά αναδεικνύοντας την σημασία αυτών των δράσεων και την ευρύτερη επίδραση τους.