Ενημέρωση

ΕΟΠΥΥ – Φάκελος ασφάλισης υγείας

Ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους ασφαλισμένους και τους παρόχους υγείας, από σήμερα διαθέτει τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι με όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους παρόχους. Η πληροφορία έχει συγκεντρωθεί ιστορικά από τα στοιχεία που καταθέτουν οι πάροχοι και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποδοθούν αντίστοιχες παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).
Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτριο Κοντό.


Ανακοίνωση

Προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης

pdf
592 KB