Ο Σύλλογος

Ενημέρωση Προέδρου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με ΣτΕ – ΥΔΟΜ και συγκεκριμένων διατάξεων (κινήτρων) του ΝΟΚ

Ενημέρωση Προέδρου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σχετικά με ΣτΕ – ΥΔΟΜ και συγκεκριμένων διατάξεων (κινήτρων) του ΝΟΚ

Επ’ αφορμή πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν αιτήσεις ακυρώσεως συγκεκριμένων οικοδομικών αδειών από το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), αναφορικά με τον έλεγχο συνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων (κινήτρων) του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), διαπιστώνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα φόβου στις αρμόδιες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ).

Η διασπορά ειδήσεων που αφορούν τις ισχύουσες μέχρι και σήμερα διατάξεις που ορίζονται στη νομοθεσία και ειδικότερα στον ΝΟΚ, έχει οδηγήσει σε εκφοβισμό και σύγχυση των πολιτών, των μελετητών, των υπαλλήλων των ΥΔΟΜ και των εκπροσώπων των φορέων στα γνωμοδοτικά όργανα της πολιτείας, ο οποίος και θα πρέπει να σταματήσει.

Η αναστάτωση και το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί επιτείνεται με αναφορές από ορισμένες Δημοτικές Αρχές, που έχουν ως αποτέλεσμα αφενός μεν οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί να εργάζονται σε συνθήκες ανασφάλειας ως προς την ορθότητα της σύνταξης των μελετών τους με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό επίπεδο, αφετέρου δε τα ακίνητα των ιδιοκτητών να περιέρχονται σε καθεστώς περιορισμού του περιεχομένου της ιδιοκτησίας τους και να παρακωλύεται η αξιοποίηση αυτών ή να αναχαιτίζεται η πέριξ αυτών επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που αποτυπώνεται με αρνητικό πρόσημο στην οικονομική ανάπτυξη και εν γένει στην αναπτυξιακή εικόνα της χώρας.

Η αναστολή των οικοδομικών αδειών δεν επιβάλλεται με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Δημοτικοί Άρχοντες προΐστανται των ΥΔΟΜ ως προς το διοικητικό σκέλος των και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) είναι ανεξάρτητα γνωμοδοτικά όργανα της πολιτείας.

Σημειώνεται ότι τα Δικαστήρια αποφαίνονται επί συγκεκριμένων υποθέσεων και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις κατ’ αρχάς αφορούν αποκλειστικά αυτές τις κρινόμενες περιπτώσεις.

Συνεπώς δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ιδίως ανησυχία, η άρνηση χορήγησης οικοδομικών αδειών από τις ΥΔΟΜ, επικαλούμενοι είτε επικείμενη αλλαγή στις διατάξεις του ΝΟΚ, είτε συγκεκριμένες αποφάσεις Δικαστηρίων που αφορούν διατάξεις που δεν έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του ΣτΕ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος όπως εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 50 παρ. 4 και 5v του π. δ. 18/1989, η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων.

Χωρίς όμως αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ή αμετάκλητες κρίσεις περί αντισυνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων και χωρίς οδηγίες και κατευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τις οποίες θα ενημερώνονται τόσο οι ΥΔΟΜ όσο και οι ιδιώτες μελετητές μηχανικοί, κάθε άλλη πληροφορία ή οδηγία περί του τρόπου εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων είναι αυθαίρετη και παράγει ασύμμετρα αποτελέσματα, πλήττοντας πολύ σοβαρά την οικονομία του τόπου και την επενδυτική δραστηριότητα με απρόβλεπτες συνέπειες σε κάθε επίπεδο ατομικό και συλλογικό.

 

Δημήτρης Ξυνομηλάκης
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)

 

 


Επιστολή

pdf
399 KB