Εκπαίδευση

Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis

Μια νέα πρωτοβουλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link), ξεκινά η λειτουργία του

Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων

Mathesis

Δωρεάν μαθήματα για όλους με προσήλωση στην ποιότητα.

Έναρξη μαθημάτων 16 Νοεμβρίου 2015. 

Συνημμένα μπορείτε επίσης να βρείτε αφίσα με τα προσεχώς προγραμματισμένα μαθήματα του Mathesis.

Δελτίο Τύπου