Χωρίς κατηγορία

ENACA (European Network of Architects’ Competent Authorities – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Αρμόδιες Αρχές των Αρχιτεκτόνων)

E-mail: [email protected], [email protected]

 

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΟ ENACA:

Κώστας Μπελιμπασάκης

Αναπληρωτές: Όλγα Βενετσιάνου και Δημοσθένης Χαρίτος