Ο Σύλλογος

ΕλΕΜ : Ανακοίνωση για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις ΥΔΟΜ

ΕλΕΜ 

Ανακοίνωση  για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις ΥΔΟΜ

“Η ΕλΕΜ από ιδρύσεώς της εντοπίζει και αναδεικνύει τα προβλήματα στην λειτουργία των Πολεοδομιών/ΥΔΟΜ από την εποχή που δημιουργήθηκαν εκτός των νομαρχιακών περιφερειών, από πλευράς στελέχωσης και υποδομών, καθώς και τις ατέλειες του συστήματος ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΤΕΕ που υποβαθμίζουν τη σημασία του για την αδιάβλητη λειτουργία των θεσμών των αδειοδοτήσεων.

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί είναι οι μόνοι που με την εμπειρία τους λόγω
καθημερινής τους ενασχόλησης με την με τις διαδικασίες των ΥΔΟΜ και των ηλεκτρονικών
συστημάτων του ΤΕΕ (έκδοση αδειών και κάθε είδους πολεοδομικών εφαρμογών), έχουν βιώσει τις επιπτώσεις της υποβάθμισης των Πολεοδομιών σε ΥΔΟΜ, γνωρίζουν
σε βάθος τα προβλήματα, έχουν την δυνατότητα να τα αξιολογήσουν και κυρίως να
προτείνουν λύσεις.

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί γνωρίζουν και προτείνουν λύσεις που διασφαλίζουν
την νομιμότητα, την ποιότητα των κατασκευών και την ταχύτητα ολοκλήρωσης των
διαδικασιών, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που διαπιστωμένα χαρακτηρίζουν την διοίκηση.

Οι προτεινόμενες κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών από τους
συνδικαλιστικούς φορείς της Π.Ο.Ε.Μ.ΔΥ.Δ.Α.Σ, της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α και της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ που, πέραν των άλλων, καλούν σε πολυήμερες αποχές, δεν θίγουν τον πυρήνα των
προβλημάτων, αντίθετα συμβάλλουν στην γιγάντωση της γραφειοκρατίας, κυρίως όμως
πλήττουν βάναυσα τον βιοπορισμό των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών.

Η ΕλΕΜ πιστεύει ότι μόνο ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων θα αναδείξει την πραγματική έκταση της υποστελέχωσης, τις αδυναμίες και τα λάθη του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ κυρίως όμως θα απαιτήσει την αντιμετώπιση
των πραγματικών αιτίων, που είναι η υποβάθμιση του ρόλου των Πολεοδομιών από τότε που μετατράπηκαν σε ΥΔΟΜ, η ένταξη των ΥΔΟΜ στους Δήμους, το έλλειμμα της κωδικοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας (Ν.4067/12, Ν. 4495/17 κλπ), τα προβλήματα στην ενιαία εφαρμογή της , ο εξορθολογισμός του Αρχαιολογικού Νόμου και ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕλΕΜ δια των εκπροσώπων της στα συλλογικά όργανα,
αναγνωρίζει μεν τα προβλήματα που θέτουν οι ανωτέρω συνδικαλιστικοί φορείς, αλλά δεν
υποστήριξε και δεν υποστηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις”