Ενημέρωση

Εκλογές ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων / Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 / Τελικές διευκρινίσεις για τους ψηφοφόρους

Εκλογές ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Τελικές διευκρινίσεις για τους ψηφοφόρους

1.  Στις εκλογές του συλλόγου μπορεί κανείς να ψηφίσει μόνο σε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα του, την οποία έχει δηλώσει στον Σύλλογο, πχ κάποιος που έχει έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να ψηφίσει ή στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά. Διευκρινίζεται ότι ως έδρα θεωρείται αυτή που ο ίδιος έχει δηλώσει στον Σύλλογο.

2. Οι συνταξιούχοι συμμετέχουν πλήρως στις εκλογές. Η ιδιότητα του μέλους του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ισχύει δια βίου.

3. Από τα ψηφοδέλτια της Αντιπροσωπείας μπορεί κανείς να επιλέξει οποιοδήποτε, άσχετα αν ο συνδυασμός που επιλέγει έχει ή όχι υποψήφιο στην περιφέρεια στην οποία ανήκει η έδρα του ψηφοφόρου. Σταυρός/οί προτίμησης όμως μπαίνουν μόνον σε υποψήφιο/α του συνδυασμού στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Αν ο συνδυασμός δεν έχει υποψήφιο στην περιφέρεια αυτή, το ψηφοδέλτιο προσμετράται στην πανελλαδική δύναμη του συνδυασμού.

4. Πληρωμή συνδρομών για τη συμμετοχή στις εκλογές.

4.1. 10 ευρώ είναι το μάξιμουμ απαιτητό για να ψηφίσουν τα κάτω της πενταετίας από την κτήση πτυχίου μέλη.

4.2. 20 ευρώ είναι το μάξιμουμ απαιτητό για να ψηφίσουν τα άνω της πενταετίας από την κτήση πτυχίου μέλη, ασχέτως παλαιότερων οφειλών.

4.3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ μπορεί να  καταβληθεί το οποιοδήποτε ποσό σχετικά με προηγούμενες οφειλές, είτε η οποιαδήποτε επιπλέον δωρεά προς τον Σύλλογο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν για όποιον και όποια το επιθυμεί.

5. Ώρα διεξαγωγής εκλογών: 09:00 έως 20:00.

Προσοχή: στην Αθήνα οι εκλογές θα διεξαχθούν στο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα και ΟΧΙ στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στο Μοναστηράκι.

6. Η ταυτοποίηση γίνεται με: ΔΑΤ ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Επαγγελματική Ταυτότητα ΤΕΕ.

7. Σταυροί προτίμησης:

Αττική: έως 11 σταυροί + έως 2 σταυροί για Ελεγκτική Επιτροπή.

Κεντρική. Μακεδονία: έως 4 σταυροί + έως 2 σταυροί για Ελεγκτική Επιτροπή.

Λοιπές Περιφέρειες: έως 2 σταυροί + έως 2 σταυροί για Ελεγκτική Επιτροπή.

8. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

https://www.sadas-pea.gr/tag/ekloges-2022/