Δράσεις

Εκδήλωση Σ.Α.Δ.Α.Σ. Π.Ε.Α. – Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Άδεια και Έλεγχος Δόμησης

Ώρα: 15:00-19:30
Θέση: Γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 Αθήνα
Κόστος: Δωρεάν για τα μέλη του Σ.Α.Δ.Α.Σ. - Π.Ε.Α.
Χορηγός: Civiltech Α.Ε.

O Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α., σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., συνεχίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού.

Η 1η εκδήλωση με θέμα Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Άδεια και Έλεγχος Δόμησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Μοναστηράκι.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι νέες απαιτήσεις κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών, αφού πλέον η κλασσική οικοδομική άδεια έχει αντικατασταθεί από τρεις νέες διαδικασίες, για τις οποίες υποβάλλονται τα αντίστοιχα έντυπα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης:

  • Έγκριση Δόμησης – Άδεια Δόμησης – Έλεγχος Δόμησης
  • Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
  • Έγγραφη ενημέρωση εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4067/12

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, μέλη του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α., οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν στέρεες βάσεις σχετικά με τις νέες διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα κωδικοποιηθεί η κείμενη νομοθεσία και θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένα παραδείγματα με τις εφαρμογές λογισμικού της Civiltech. Παράλληλα, όλα τα μέλη του Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. που συμμετέχουν στην εκδήλωση απολαμβάνουν ειδικές προσφορές για αγορές από το e-Civiltech με ταυτόχρονη εξόφληση της συνδρομής ενός έτους προς το Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.

Την εκδήλωση θα προλογήσει εκ μέρους του συλλόγου ο Γεν.Γραμματεας του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α. κ. Μιχάλης Τζάρας.

Θεματολογία

  • Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79/09-04-2012). Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχέδια και μελέτες για καθεμιά από τις εργασίες μικρής κλίμακας. Ιδιαιτερότητες και απαιτούμενα δικαιολογητικά σε παραδοσιακούς οικισμούς.
  • Ολοκληρωμένο παράδειγμα σύνταξης και διαχείρισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. 55174 (Φ.Ε.Κ. 2605/15-10-2013). Συμπλήρωση του εντύπου έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Συμπλήρωση του εντύπου έγγραφης ενημέρωσης εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4067/12, σύμφωνα με το υπόδειγμα έγγραφης ενημέρωσης των Υ.ΔΟΜ.(Εγκύκλιος 66931/ 03-12-2013).
  • Ολοκληρωμένο παράδειγμα υπολογισμού νόμιμων αμοιβών μηχανικών και φορολογικών αδείας σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (Φ.Ε.Κ. 56Β/25-01-2012). Συμπλήρωση των εντύπων έγκρισης και άδειας δόμησης. Πώς πρέπει να αποτυπώνονται νέοι και υφιστάμενοι / τακτοποιημένοι χώροι στα έντυπα έγκρισης/άδειας δόμησης, σύμφωνα με την έγγραφη ενημέρωση των Υ.ΔΟΜ. (Εγκύκλιος 9961/12-04-2013).
  • Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 για την ανάθεση υπηρεσιών μηχανικού. Ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε είδους έγγραφης συμφωνίας μηχανικού – εργοδότη και παραγωγή εντύπων ιδιωτικών συμφωνητικών για ανάληψη εργασιών μικρής κλιμακας και έκδοση άδειας δόμησης.
  • Διενέργεια ελέγχου έργου και εργασιών δόμησης από τον ελεγκτή δόμησης. Είδη ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία έργου, υπολογισμός αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ.299 (Φ.Ε.Κ. 57B/16-01-2014).

Ταυτότητα εκδήλωσης

Θέμα

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Άδεια και Έλεγχος Δόμησης

Ημερομηνία

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Ώρα

17:00μμ – 19:30μμ

Τόπος

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α.
Βρυσακίου 15 και Κλάδου
Μοναστηράκι, Αθήνα

Προσέλευση

Δωρεάν για τα μέλη του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.Ε.Α.

Εγγραφή

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.civiltech.gr/sadas/seminars ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τηλ. 210 3215146.