Ενημέρωση

Εγκύκλιος – Εκλογές ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 23.10.2022

Α.        Διαδικασία εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας του Συλλόγου θα γίνουν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί παραμένουν ενεργά μέλη στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με πλήρη δικαιώματα και βεβαίως με τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή & Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές

Κάθε ψηφοδέλτιο/συνδυασμός που θα πάρει μέρος στις εκλογές, μπορεί να προτείνει ένα τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα. Προθεσμία για τον ορισμό των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται η 25/07/2022.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων – συνδυασμών – μεμονωμένων υποψηφίων το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11:00 πμ, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Αθήνα, τηλ.: 2103215146 – 2103215147, e-mail: [email protected] ή [email protected]).

Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές είναι απαραίτητο να αποτελούνται από τουλάχιστον 3 μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που αναγνωρίζονται από 3 τουλάχιστον διαφορετικά μεταξύ τους ψηφοδέλτια.

Τονίζεται ότι η συγκρότηση Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι προϋπόθεση για να ανοίξει κάλπη και να διενεργηθούν εκλογές σε μια πόλη. Δεν επιτρέπεται να ανοίξουν περισσότερες από μία κάλπη σε κανένα νομό, εκτός από τις νησιωτικές περιοχές. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε κάλπη της περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται η έδρα τους.

Τα ψηφοδέλτια θα αποσταλούν στα τοπικά εκλογικά τμήματα έγκαιρα με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Στις περιοχές όπου υπάρχουν Τοπικά Τμήματα του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, εάν το αργότερο 20 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή στις 3 Οκτωβρίου 2022 στις 17:00, δεν έχουν προταθεί οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές από τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, αυτές ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έως τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν Τοπικά Τμήματα του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Νέα μέλη

Όσοι αρχιτέκτονες δεν είναι γραμμένοι μπορούν να εγγραφούν στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (στη γραμματεία ή μέσω της ιστοσελίδας www.sadas-pea.gr/diacheirisi-syndromis/), συμπληρώνοντας την αίτηση και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής (10,00 €).

Συνάδελφοι που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η αίτησή τους να έχει εγκριθεί από τα αρμόδια καταστατικά όργανα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες, στις περιοχές όπου υπάρχουν Τοπικά Τμήματα (βλ. συνημμένο Πίνακα), οι συνάδελφοι πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διοικήσεις των Τμημάτων.

Για τις υπόλοιπες περιοχές που δεν διαθέτουν Τοπικό Τμήμα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί, προκειμένου να τεθούν προς έγκριση στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου της 26/09/2022.

Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ απαιτείται υποβολή αίτησης προς το ΔΣ του Τοπικού Τμήματος ή – όπου δεν υπάρχουν Τοπικά Τμήματα – προς τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που συνοδεύεται από τα εξής:

  1. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Έδρας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση του υπό εγγραφή μέλους.
  2. Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής διπλώματος Αρχιτεκτονικής Ανωτάτης Σχολής της χώρας ή την πράξη αναγνώρισης από το αρμόδιο όργανο (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ παλαιότερα) αν έχει γίνει αποφοίτηση από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
  3. Καταβολή 10,00 €, είτε καταβολή αντιγράφου παραστατικού ισόποσης κατάθεσης, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ (εάν έχουν), στον λογαριασμό του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στην ATTICA BANK: 85151878 (IBAN: GR6701600650000000085151878).

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι διπλωματούχοι Ανωτάτων Σχολών που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στο ΤΕΕ, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ακολουθώντας τα παραπάνω.

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11:00 πμ.

Αν σε κάποιο ψηφοδέλτιο που θα υποβληθεί βρεθούν υποψήφιοι που δεν είναι μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ διαγράφονται από το ψηφοδέλτιο. Αν έχουν θέσει υποψηφιότητα σε άλλη περιφέρεια από αυτή της έδρας τους, μπορούν να μείνουν στο ψηφοδέλτιο εφ’ όσον μεταφερθούν στον κατάλογο του ψηφοδελτίου στη σωστή περιφέρεια.

Αλλαγή έδρας μέλους ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Αλλαγή έδρας μέλους μπορεί να γίνει το αργότερο έως τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11:00 πμ. Η ανακοίνωση της αλλαγής πρέπει να γίνεται στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Β.        Δικαίωμα συμμετοχής

Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές (υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο, σύμφωνα με την απόφαση Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 14/05/2022 και συγκεκριμένα:

  • 5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη,
  • 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη.

Επισημαίνουμε ότι ταμειακώς ενήμερο μέλος του Συλλόγου με δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, θεωρείται κάθε συνάδελφος που έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές των προαναφερόμενων 4 τελευταίων ετών στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και στα Τμήματά του.

Δεδομένου όμως του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει έκκληση προς τα μέλη που έχουν τη δυνατότητα, να εξοφλήσουν το σύνολο των εισφορών τους.

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών του Συλλόγου μπορεί να γίνει έως και την ημέρα των εκλογών, παρ’ όλα αυτά παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τακτοποιηθούν άμεσα λόγω του σοβαρότατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος. Επιπροσθέτως γίνεται έκκληση η ταμειακή τακτοποίηση των υποψηφίων να γίνει με την κατάθεση των υποψηφιοτήτων τους.

Γ.         Τόπος διενέργειας εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 και από ώρα 9.00 – 20.00 (άρθρο 11 παρ. 1).

  • Οι συνάδελφοι της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα).
  • Οι συνάδελφοι των Περιφερειών θα ψηφίσουν σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειάς τους που θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Προσοχή:      Οι συνάδελφοι ψηφίζουν μόνο στην Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

  • Ειδικά για τους συναδέλφους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες & Δωδεκάνησα) και Βόρειου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος & Σάμος), εκτός από τα εκλογικά κέντρα που θα υπάρχουν στην Περιφέρειά τους επιτρέπεται να ψηφίσουν και στην Αθήνα σε ειδική κάλπη.

Δ.        Κατανομή εδρών Αντιπροσωπείας και αριθμός σταυρών

Τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας κατανέμονται στις Περιφέρειες με απλή αναλογική ανάλογα με το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων σε κάθε Περιφέρεια (άρθρο 8 παρ. 3 και άρθρο 11 παρ.4).

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών στα ψηφοδέλτια ορίζεται στους 11 για την Περιφέρεια Αττικής, στους 4 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 2 σταυροί για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας, στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, εκτός από την Περιφέρεια, όπως προβλέπει το άρθρο 11, θα αναγράφεται και ο νομός του κάθε υποψήφιου, ώστε ο ψηφοφόρος να γνωρίζει σε ποιο νομό ανήκει αυτός που θα επιλέξει μέσα στην Περιφέρειά του.

Όλα τα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα αν καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των Περιφερειών, είναι πανελλαδικά και δίνονται όλα στους ψηφοφόρους.

Σταυρός προτίμησης όμως μπαίνει μόνο στους υποψήφιους της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ψηφοφόρος.

Εάν κάποιος ψηφίσει συνδυασμό χωρίς υποψήφιους στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, τότε δεν βάζει σταυρό προτίμησης.

Τυχόν σταυροί σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

pdf
253 KB