Ενημέρωση

Έγκριση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Σύνθετου Αρχιτεκτονιού Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου Χανίων, με τίτλο: ”Υποδομές Πρόνοιας και Πάρκο γειτονιάς στο Δήμο Χανίων”

Συνημμένα θα βρείτε την με αρ. 459/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Σύνθετου Αρχιτεκτονιού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: ”Υποδομές Πρόνοιας και Πάρκο γειτονιάς στο Δήμο Χανίων”.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
635 KB