Ενημέρωση

Εγκύκλιος Εκλογές ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων 14.12.14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

14.12.2014

Α.        Διαδικασία εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας του Συλλόγου θα γίνουν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014.

 

Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί παραμένουν ενεργά μέλη στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με πλήρη δικαιώματα και βεβαίως με τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή & Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του από κάθε ψηφοδέλτιο που θα πάρει μέρος στις εκλογές. Προθεσμία για τον ορισμό των εκπροσώπων των ψηφοδελτίων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται η 18/11/2014.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων – συνδυασμών – μεμονωμένων υποψηφίων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 στις 9:00 πμ, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Αθήνα, τηλ.: 2103215146, fax: 2103215147, e-mail: [email protected] ή [email protected]).

Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές είναι απαραίτητο να αποτελούνται από τουλάχιστο 3 μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, που θα αναγνωρίζονται από 3 τουλάχιστον εκπροσώπους των ψηφοδελτίων, που συγκροτούν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Τονίζεται ότι η συγκρότηση Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι προϋπόθεση για να ανοίξει κάλπη και να διενεργηθούν εκλογές σε μια πόλη. Δεν επιτρέπεται να ανοίξουν περισσότερες από μία κάλπη σε κανένα νομό, εκτός από τις νησιωτικές περιοχές. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε κάλπη της περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται η έδρα τους.

Τα ψηφοδέλτια θα αποσταλούν στα τοπικά εκλογικά τμήματα έγκαιρα με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Εάν το αργότερο 20 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή στις 24 Νοεμβρίου 2014 στις 17:00, δεν έχουν προταθεί  οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές από τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, αυτές ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014.

Νέα μέλη

Όσοι αρχιτέκτονες δεν είναι γραμμένοι μπορούν να εγγραφούν στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (στη γραμματεία ή μέσω της ιστοσελίδας www.sadas-pea.gr/diacheirisi-syndromis/), συμπληρώνοντας την αίτηση και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής (10,00  €).

 

Συνάδελφοι που θα έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές, πρέπει η αίτησή τους να έχει εγκριθεί από τα αρμόδια καταστατικά όργανα των Τμημάτων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες, οι συνάδελφοι πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διοικήσεις των Τμημάτων.

Για τις περιοχές που δεν διαθέτουν Τμήμα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ακόμα και αν υπάρχουν τοπικοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων, οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ το αργότερο  μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, προκειμένου να τεθούν προς έγκριση στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου της 14/11/14.

 

Υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 στις 9:00 πμ.

Αν σε κάποιο ψηφοδέλτιο που θα υποβληθεί βρεθούν υποψήφιοι που δεν είναι μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ διαγράφονται από το ψηφοδέλτιο. Αν έχουν θέσει υποψηφιότητα σε άλλη περιφέρεια από αυτή της έδρας τους μπορούν να μείνουν στο ψηφοδέλτιο εφ’ όσον μεταφερθούν στον κατάλογο του ψηφοδελτίου στη σωστή περιφέρεια.

Αλλαγή έδρας μέλους ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Αλλαγή έδρας μέλους μπορεί να γίνει το αργότερο έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 στις 9:00 πμ (κλείσιμο εκλογικών καταλόγων). Η ανακοίνωση της αλλαγής πρέπει να γίνεται στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Β.        Δικαίωμα συμμετοχής

Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές (υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο, σύμφωνα με την απόφαση Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 11/10/14 και συγκεκριμένα:

  • 5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη
  • 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη
  • 1,25 ευρώ ετήσια συνδρομή για μέλη τα οποία κατά δήλωσή τους βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας.

 

Δεδομένου του οξύτατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει έκκληση προς τα μέλη που έχουν τη δυνατότητα, να εξοφλήσουν το σύνολο των εισφορών τους.

 

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών του Συλλόγου μπορεί να γίνει έως και την ημέρα των εκλογών, παρ’ όλα αυτά παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τακτοποιηθούν άμεσα λόγω του σοβαρότατου οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος. Επιπροσθέτως γίνεται έκκληση η ταμειακή τακτοποίηση των υποψηφίων να γίνει με την κατάθεση των υποψηφιοτήτων τους.

Γ.         Τόπος διενέργειας εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 και από ώρα 9.00 –  20.00 (άρθρο 11 παρ. 1).

  • Οι συνάδελφοι της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος).
  • Οι συνάδελφοι των Περιφερειών θα ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειάς τους που θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
  • Ειδικά για τους συναδέλφους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες & Δωδεκάνησα) και Βόρειου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος & Σάμος) επιτρέπεται να ψηφίσουν σε ειδική κάλπη και στην Αθήνα (εννοείται εκτός από τα εκλογικά κέντρα που υπάρχουν στην Περιφέρειά τους).

 

Προσοχή:      Οι συνάδελφοι ψηφίζουν μόνο στην Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

Δ.        Κατανομή εδρών Αντιπροσωπείας και αριθμός σταυρών

Μετά την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου στην Αντιπροσωπεία της 14.4.2007, τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας κατανέμονται στις Περιφέρειες με απλή αναλογική ανάλογα με το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων σε κάθε Περιφέρεια (άρθρο 8 παρ. 3 και άρθρο 11 παρ.4).

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών στα ψηφοδέλτια ορίζεται στους 11 για την Περιφέρεια Αττικής, στους 4 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 2 σταυροί για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας, στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, εκτός από την Περιφέρεια, όπως προβλέπει το άρθρο 11, θα αναγράφεται και ο νομός του κάθε υποψήφιου, ώστε ο ψηφοφόρος να γνωρίζει σε ποιο νομό ανήκει αυτός που θα επιλέξει μέσα στην Περιφέρειά του.

Όλα τα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα αν καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των Περιφερειών, είναι πανελλαδικά και δίνονται όλα στους ψηφοφόρους.

Σταυρός προτίμησης όμως μπαίνει μόνο στους υποψήφιους της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ψηφοφόρος.

 

Εάν κάποιος ψηφίσει συνδυασμό χωρίς υποψήφιους στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, τότε δεν βάζει σταυρό προτίμησης.

Τυχόν σταυροί σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εκλογές ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 2014

pdf
93 KB