Ενημέρωση

Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία παράδοσης των μελετών για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων “Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας” Δήμου Καβάλας

Σύμφωνα με το με αριθ. Πρωτοκόλλου 31607 από 11.11.2021 έγγραφο του Δήμου Καβάλας διευκρινίζεται ότι η υποβολή των συμμετοχών για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με θέμα : «Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας» θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, Τ.Κ. 65403, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 έως 15:00, πριν την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής στη Διοργανώτρια Αρχή, ορίζεται η 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, καμία συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό έγγραφο όπου αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος παράδοσης των προτάσεων.