Εκπαίδευση

Διεθνές ακαδημαϊκό συνέδριο: Initiations: Practices of Teaching 1st Year Design in Architecture, 23-25 Οκτωβρίου 2019, Λευκωσία Κύπρος

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει διεθνές ακαδημαϊκό συνέδριο για την Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Οκτωβρίου 2019, στη Λευκωσία, Κύπρο.

Δείτε συνημμένα περισσότερες λεπτομέρειες.