Ενημέρωση

Διεπιστημονικό Διεθνές Συνέδριο : «Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού;», Θεσσαλονίκη, 19 – 21 Μαΐου 2017

Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν

Διεθνές Συνέδριο με θέμα

 

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ Ή ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ;

Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης

 Θεσσαλονίκη, 19 -21 Μαίου 2017

 

Η σχέση του παιδιού με τους χώρους εκπαίδευσης αλλά και με τον χώρο της πόλης συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση στις συνθήκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Η παιδοκεντρική αντίληψη για τον τρόπο ζωής και αγωγής του παιδιού γίνεται πιο σύνθετη και μετακινείται προς μία ισόρροπη αλλά και πολυδύναμη, πολυσήμαντη και ποικιλότροπα διαλογική, βιωματική και πρακτική σχέση με το περιβάλλον του, στην οποία καλούνται να δώσουν νέες απαντήσεις η αρχιτεκτονική και η παιδαγωγική. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει νέες δυνατότητες στο επιτακτικό κάλεσμα των καιρών μας για επανεξέταση και αναστοχαστική μελέτη των συνθηκών εκπαίδευσης και αγωγής του παιδιού που συμβάλλουν στη συγκρότηση ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη, ομαδική δράση, κοινωνική ευαισθησία και έμφαση στο συλλογικό συμφέρον.

Στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνουμε θα επιδιώξουμε τη δυναμική ώσμωση των πεδίων της παιδαγωγικής και του σχεδιασμού αλλά και τη μετασχηματιστική ταλάντωση θεωρίας και πράξης, θεωρητικών αναζητήσεων και πρακτικών εφαρμογών.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη διερεύνηση της σύγχρονης μεταβαλλόμενης συνθήκης στο πεδίο των χώρων μάθησης και αγωγής του παιδιού καθώς και σε μία νέα πολυφωνική θεώρηση της σχέσης του με την πόλη.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων για εισήγηση διάρκειας 15-20′ που να συνδέονται με τις παρακάτω κύριες θεματικές περιοχές:

  1. Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
  2. Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης
  • Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
  1. Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

 

Στο πρόγραμμα θα υπάρξουν ειδικές συνεδρίες για τους φοιτητές/φοιτήτριες για την παρουσίαση των εργασιών τους με γενικό θέμα Οι φοιτητές/τριες προτείνουν.

 

Οι προτάσεις και το έντυπο συμμετοχής ( βλ. ιστοσελίδα) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην κ. Δώρα Ιορδανίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]
Για πληροφορίες: http://architecture.web.auth.gr/child-and-space/

 

Για κάθε επικοινωνία:

Δώρα Ιορδανίδου

τηλ. 2310 995888

[email protected]

 

Προθεσμίες

Υποβολή περιλήψεων για Εισηγήσεις: 30 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση συγγραφέων για την αποδοχή των προτάσεών τους: 20 Φεβρουαρίου 2017

Πρώιμη εγγραφή: 31 Μαρτίου 2017  (50 € )

Ανακοίνωση αρχικού προγράμματος Συνεδρίου: 31 Μαρτίου 2017

Όψιμη εγγραφή: 20 Απριλίου 2017 (70 € )

Ανακοίνωση τελικού προγράμματος Συνεδρίου: 20 Απριλίου 2017

 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Τμημάτων που διοργανώνουν το Συνέδριο η εγγραφή είναι δωρεάν

 

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

Δημήτρης Γερμανός, καθηγητής ΑΠΘ

Κυριακή Τσουκαλά, καθηγήτρια ΑΠΘ και

Χρήστος Δεληγιάννης, επ. καθηγητής ΕΜΠ

Κώστας Ουγγρίνης, αν. καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Φυλλιώ Κατσαβουνίδου, αρχιτέκτων, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πάρια Τόμπρου, αρχιτέκτων, υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ