Ενημέρωση

Διευκρινίσεις για τους ψηφοφόρους – Εκλογές ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Εκλογές ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ, Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

Διευκρινίσεις για τους ψηφοφόρους

1. Στις εκλογές του συλλόγου μπορεί κανείς να ψηφίσει μόνο στην περιφέρεια που έχει δηλώσει στον Σύλλογο σαν έδρα, σε αντίθεση με τις εκλογές του ΤΕΕ.
Διευκρινίζεται ότι ως έδρα θεωρείται αυτή που ο ίδιος έχει δηλώσει στον Σύλλογο και όχι απαραιτήτως η έδρα που είναι καταγεγραμμένος στο ΤΕΕ.

2. Όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών για την Αντιπροσωπεία είναι πανελλαδικά και μπορεί κανείς να τα επιλέξει άσχετα αν ο συνδυασμός που επιλέγει έχει ή όχι υποψήφιο στην συγκεκριμένη περιφέρεια.
Σταυρός/οί προτίμησης όμως μπαίνουν μόνον σε υποψήφιο/α του συνδυασμού στην συγκεκριμένη περιφέρεια.

3. Αν ο συνδυασμός δεν έχει υποψήφιο στην περιφέρεια αυτή, το ψηφοδέλτιο προσμετράται στην πανελλαδική δύναμη του συνδυασμού.Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δεν χωρίζονται σε “τακτικά” και “ομότιμα”, όπως γίνεται στο ΤΕΕ. Η ιδιότητα του μέλους του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ισχύει δια βίου, άσχετα αν το μέλος έχει συνταξιοδοτηθεί.