Ενημέρωση

Διακήρυξη της Κουάλα Λουμπούρ του Παγκόσμιου Φόρουμ Πολεοδομίας / The Kuala Lumpur Declaration of the World Urban Forum

Διακήρυξη της Κουάλα Λουμπούρ του Παγκόσμιου Φόρουμ Πολεοδομίας / The Kuala Lumpur Declaration of the World Urban Forum