Ενημέρωση

Διαδικτυακό σεμινάριο / εργαστήριο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή αντικειμένων και επίπλων καθημερινής χρήσης, με θέμα: “Οικιακές Συναρμογές / Domestic Assemblage”. Διοργανωτές: Πολιτιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα OpenUp και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021

Το “Domestic Assemblage” είναι ένα διαδικτυακό σεμινάριο / εργαστήριο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή αντικειμένων και επίπλων καθημερινής χρήσης, που διοργανώνεται από το πολιτιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα OpenUp και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οικιακές μορφές και κατασκευές, χαμηλού κόστους, από την αναδιάρθρωση διαφορετικών στοιχείων που μπορούν να εντοπιστούν στα σπίτια των συμμετεχόντων και τις γειτονικές περιοχές. Ακολουθώντας μια μεθοδολογία συλλογής και συναρμολόγησης θραυσμάτων από τον υλικό κόσμο γύρω τους, οι συμμετέχοντες καλούνται να τα μεταμορφώσουν και να τα επαναχρησιμοποιήσουν για νέες οικιακές επιτελέσεις.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι εγγραφές γίνονται έως 21/12/2020.

Όριο ηλικίας: Έως 45 ετών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 διαδικτυακές συναντήσεις (μία φορά την εβδομάδα). Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις / συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία πρωτότυπων αντικειμένων και επίπλων και την έννοια της “συναρμολόγησης” σε ένα ευρύτερο πεδίο. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν τελικά να κατασκευάσουν το δικό τους οικιακό αντικείμενο / έπιπλο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OPEN UP.

Για περισσότερες πληροφορίες συνημμένα θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και τη φόρμα συμμετοχής.