Ενημέρωση

Διαδικτυακή δημοσίευση της κας Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ με θέμα Ζητήματα αρχιτεκτονικής ιστορίας και κριτικής

Διαδικτυακή δημοσίευση Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ με θέμα

«Ζητήματα Αρχιτεκτονικής Ιστορίας και Κριτικής»

Το πλήρες άρθρο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.academia.edu/40805482/Issues_of_architectural_history_and_criticism_Ζητήματα_αρχιτεκτονικής_ιστορίας_και_κριτικής

Η κυρία Φεσσά είναι Ιστορικός της αρχιτεκτονικής, Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ