Ενημέρωση

Διαδικτυακή δημοσίευση της Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ για τον Δημήτρη Κονταργύρη

Διαδικτυακή δημοσίευση Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ • Δημήτρης Κονταργύρης, αρχιτέκτων.* Η συμβολή του στον ποιοτικό εκσυγχρονισμό της δημόσιας αρχιτεκτονικής των δεκαετιών του ’60 και  του  ’70 μέσω συνεργατικής δράσης

https://www.academia.edu/40100920/Dimitri_Kontargyris_architect._His_contribution_to_the_modernization_of_public_architecture_in_the_60s_and_70s_by_competent_collaborative_practice

 

 

____________________________________________________________________________

*

Ιδρυτικό μέλος του Γραφείου Αρχιτεκτονικών  Μελετών 19/57, το οποίο

διαδραμάτισε  πρωταγωνιστικό  ρόλο στους πανελλήνιους  αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς της περιόδου 1957-1970, ο Δημήτρης Κονταργύρης (γ. 1934) συνέβαλε στον ποιοτικό εκσυγχρονισμό της αρχιτεκτονικής μας με αξιόλογα κτίρια εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, γραφείων και μεταφορών. Όμως η συμβολή αυτή είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένη και αφορά κυρίως δημοσιεύσεις των βραβευμένων προτάσεων του Γραφείου σε διαγωνισμούς. Ως ελεύθερος επαγγελματίας με βασικούς εργοδότες το κράτος και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ,  ΝΠΙΔ), ο Kονταργύρης και οι συνεργάτες του δεν είχαν κάποιον λόγο να φωτογραφίζουν και να δημοσιεύουν συστηματικά τη  δουλειά τους. Το αντίθετο ισχύει  στις  περιπτώσεις αρχιτεκτόνων με ιδιωτικά έργα και, κυρίως, αρχιτεκτόνων με

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να σκιαγραφήσει τη διαδρομή ενός αρχιτέκτονα της γενιάς του ΄60 ο οποίος διακρίθηκε ως μαχόμενος μελετητής κτιρίων του δημόσιου τομέα.